Văn bản hiện hành về quản lý tài sản


Văn bản hiện hành cấp trường về quản lý tài sản

Quy định về quản lý đất đai và công sở

Quy định về quản lý tài sản

Văn bản hiện hành cấp Nhà nước về quản lý tài sản


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ