Nhằm tăng cường hợp tác giữa khoa Nông học và các Viện/Trung tâm nghiên cứu về đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa Nông học tổ chức đoàn gồm Ban chủ nhiệm khoa, các trưởng/phó bộ môn đến làm việc với các Viện, trung tâm nghiên cứu để bàn bạc, trao đổi và ký thỏa thuận hợp tác.

Từ ngày 24/5đến ngày 1/6/2018,  Đoàn đã đến làm việc với 6 Viện và 1 Trung tâm tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương và Phú Thọ.

Sau thời gian bàn bạc và thảo luận, khoa Nông học và các đơn vị đã đi đến thống nhất một số việc cùng hợp tác như sau:

+ Đào tạo Đại học: Các Viện/Trung tâm sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng chương trình đào tạo, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Các Viện/Trung tâm đồng ý tạo điều kiện để sinh viên của Khoa thực hiện học phần rèn nghề và thực tập nghề nghiệp tại đơn vị  trong thời gian tới.

+ Đào tạo thạc sĩ: Khoa Nông học mong muốn mở rộng nguồn chuyên gia có trình độ từ Tiến sĩ trở lên tại các Viện và Trung tâm nghiên cứu để bổ sung vào danh sách giảng viên thỉnh giảng phục vụ giảng dạy, đánh giá luận văn thạc sĩ, đánh giá chuyên đề, báo cáo nghiên cứu sinh.

+ Đào tạo ngắn hạn: Các bên đều có năng lực và được giao quyền và nhiệm vụ trong việc mở các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ cho người học trong điều kiện cho phép của mình. Trong thời gian tới sẽ rà soát và đề xuất những khóa học khả thi để cán bộ của các bên cùng tham gia đào tạo.

+ KHCN: Các bên thảo luận để cùng đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án nhằm phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Trong đó Khoa sẽ phụ trách nghiên cứu cơ bản, các Viện/Trung tâm đảm nhiệm phần nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT.

+ Hợp tác quốc tế: Các bên cùng trao đổi, thông báo cho nhau thông tin về hội thảo, tập huấn quốc tế, các chương trình đào tạo sau đại học, tập huấn ngắn hạn. + Viết giáo trình và tài liệu tham khảo: Khoa Nông học mời các chuyên gia đúng chuyên ngành tham gia cùng viết giáo trình và tài liệu tham khảo. Đồng thời phía Viện/Trung tâm cũng sẵn sàng hợp tác triển khai công việc này đạt hiệu quả cao nhất.

Khoa Nông học và đại diện các Viện/Trung tâm đã ký bản thỏa thuận hợp tác để triển khai các công việc liên quan đến đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong thời gian  tới. Khoa và các Viện/trung tâm đều mong muốn và cam kết thực hiện được hết những nhiệm vụ hợp tác đã ký và sẽ có đánh giá việc thực hiện ít nhất 1 lần/năm.

Việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Nông học và các Viện/Trung tâm thực sự có ý nghĩa trong việc mở rộng hợp tác một cách chính thức với các Viện/Trung tâm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; là nền tảng giúp Khoa có những hợp tác vững chắc và lâu dài trong tương lai.

Trong thời gian tới, khoa Nông học sẽ triển khai việc thảo luận, ký thỏa thuận hợp tác với các Doanh nghiệp và các trường Đại học, các khoa có cùng lĩnh vực chuyên môn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh

 

Đoàn công tác khoa Nông học làm việc với Viện Bảo vệ thực vật

 

Đoàn công tác khoa Nông học làm việc với Viện Cây lương thực - thực phẩm

 

Đoàn công tác khoa Nông học làm việc với Viện nghiên cứu Ngô

 


 

 

Khoa Nông học