Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng Bộ môn Khoa kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2016 -2021
07:56 13/05/2020
Sáng ngày 11/5/2019, tại phòng họp khoa Kinh tế và PTNT đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh...
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng Bộ môn Khoa kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2016 -2021
07:56 13/05/2020
Sáng ngày 11/5/2019, tại phòng họp khoa Kinh tế và PTNT đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh...
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng Bộ môn Khoa kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2016 -2021
07:56 13/05/2020
Sáng ngày 11/5/2019, tại phòng họp khoa Kinh tế và PTNT đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh...
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng Bộ môn Khoa kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2016 -2021
07:56 13/05/2020
Sáng ngày 11/5/2019, tại phòng họp khoa Kinh tế và PTNT đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh...
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các phó trưởng Bộ môn Khoa kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2016 -2021
07:56 13/05/2020
Sáng ngày 11/5/2019, tại phòng họp khoa Kinh tế và PTNT đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Kinh...

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ