Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y làm kỹ sư quản lý trang trại tại Nhật Bản
16:50 26/06/2019
Cơ hội cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam tạo sự đột phá cho sự nghiệp của bản thân chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế phát triển, hiện tại đang...
Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y làm kỹ sư quản lý trang trại tại Nhật Bản
16:50 26/06/2019
Cơ hội cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam tạo sự đột phá cho sự nghiệp của bản thân chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế phát triển, hiện tại đang...
Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y làm kỹ sư quản lý trang trại tại Nhật Bản
16:50 26/06/2019
Cơ hội cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam tạo sự đột phá cho sự nghiệp của bản thân chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế phát triển, hiện tại đang...
Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y làm kỹ sư quản lý trang trại tại Nhật Bản
16:50 26/06/2019
Cơ hội cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam tạo sự đột phá cho sự nghiệp của bản thân chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế phát triển, hiện tại đang...
Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Chăn nuôi, Thú y làm kỹ sư quản lý trang trại tại Nhật Bản
16:50 26/06/2019
Cơ hội cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam tạo sự đột phá cho sự nghiệp của bản thân chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế phát triển, hiện tại đang...
Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Đâu là giải pháp bền vững?
10:05 25/06/2019
Thách thức mà dịch tả lợn châu Phi đang đặt ra cho ngành chăn nuôi Việt Nam cho thấy, bên cạnh những biện pháp kiểm soát tức thời thì việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học một cách...

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ