Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có ..... khu ký túc xá với tổng diện tích ....do Trung tâm Dịch vụ trường học đang quản lý sử dụng. Bao gồm các khu nhà : A1, A2, B2, B3, B4, C1, C2, C3.

 


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ