Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có 10 khu giảng đường với 98 phòng học do Trung tâm Dịch vụ trường học đang quản lý sử dụng. Trong đó:

- Khu giảng đường A: 13;  
- Khu giảng đường B: 8 phòng; 
- Khu giảng đường C: 12 ; 
- Khu giảng đường D: 8; 
- Khu giảng đường Nguyễn Đăng: 24 ; 
- Khu giảng đường Nông học: 4; 
- Khu giảng đường Thú Y: 6; 
- Khu giảng đường Cơ Điện: 10; 
- Khu giảng đường T:  6; 
- Khu giảng đường Trại:  7 phòng.

Tổng diện tích các phòng học là: ..... Đã có 90 phòng được trang bị máy chiếu phục vụ giảng dạy. 


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ